محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان عکسی از بهداد سلیمی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:

به گزارش تبریزمن، برای بهداد سلیمی عزیز  قویترین مرد جهان ازنظر تمام  ایرانیان ارزوی  موفقیت و سلامتی میکنیم.

قطعا  بزرگترین  رسوایی برای  المپیک  ناداوری و  حق خوری در حق  بهداد  سلیمی خواهد بود و تو همچنان برای  ایران هم  قهرمان هم  پهلوان خواهی ماند.

بهداد سلیمی  باغیرت  ظریف

التماس دعا

ظریف: بزرگترین  رسوایی برای  المپیک  نا داوری و  حق خوری در حق  بهداد سلیمی خواهد بود


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :