در سال های اخیر جوانان فلسطینی با وجود تمام دشواری ها و سختی ها در زمینه های بسیاری پیشرفت کرده اند.

به گزارش تبریزمن، یک عکاس تصمیم گرفته است تا از گروه جوانانی که حرکات نمایشی و تمرینی اجرا می کردند عکس برداری کند.

این جوانان امیدوار هستند تا بتوانند در مسابقات مختلف بین المللی شرکت کرده و به رقابت با سایر ورزشکاران بپردازند.

ناگفته نماند این تصاویر در رسانه های خارجی بسیار بازتاب داشته است.

نینجاهای فلسطینی +10 عکس

نینجاهای فلسطینی +10 عکس

نینجاهای فلسطینی +10 عکس

نینجاهای فلسطینی +10 عکس

نینجاهای فلسطینی +10 عکس

نینجاهای فلسطینی +10 عکس

نینجاهای فلسطینی +10 عکس
نینجاهای فلسطینی +10 عکس

نینجاهای فلسطینی +10 عکس

نینجاهای فلسطینی +10 عکس


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :