به گزارش تبریزمن، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در نشست مطبوعاتی خود به این نکته اشاره کرد که باید با جدیت تمام پی گیر حقوق هواداران تراکتورسازی باشیم.

عباسی در این باره گفت: پیگیری ها را از طریق وزیر و فدراسیون انجام داده ایم. مجمعی در استان تشکیل خواهیم داد تا از طریق وزارت پی گیر مسائل باشند. هواداران پرشور تراکتورسازی مسئولیت ما را دو چندان می کنند و اگر ما کوتاهی کنیم، آنان این بار اجازه حق خوری از تراکتورسازی را نخواهند داد. چون در گذشته نیز به آن ها ظلم شده و در آینده هم خواهد شد. باید با جدیت تمام مقابل این مسائل بایستیم تا دیگر کسی به خود اجازه پایمال کردن احساسات هواداران تراکتور و زیر پا گذاشتن حق آن ها را ندهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباسی: سیستم باشگاه تراکتورسازی محله ای بود / مدیران قبلی قوانین فیفا را نمی داستند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباسی: می خواهند تراکتورسازی باشد اما قهرمان نشود/ در این مدت به اندازه ۳ مدیرعامل قبلی کار کرده ام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همین بچه های آذربایجان از تراکتورسازی شکایت می کنند/ در این ۱۱ ماه ۱۱ سال پیر شدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباسی: تونی گفت نمی توانم خرگوش در بیاورم اما با کمک هم درآوردیم!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :