رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز عبور از روشهای سنتی را اقدام برجسته اتوبوسرانی تبریز در سه سال گذشته دانست.

به گزارش تبریزمن، در آستانه آغاز سال تحصیلی دکتر شهرام دبیری در بازدید از ناوگان حمل ونقل عمومی  با اعلام این مطلب گفت: خوشبختانه  در طول سه سال گذشته اقدامات موثری در شرکت واحد اتوبوسرانی در سامان بخشیدن به امور در حال اجرا بوده ،که شاخص ترین و برجسته ترین آن عبور از روشهای سنتی وبهره مندی از فناوریهای نوین می باشد.

وی افزود : اجرای پروژه تعرفه الکترونیکی ونظارت هوشمند برنحوه خدمات رسانی ناوگان حمل ونقل عمومی  که دریک سال گذشته هرچند کند ولی روبه جلو بوده که این امرمیتواند نظارت همگانی در حوزه حمل ونقل عمومی را افزایش دهد.

دکتر دبیری نظارت مستمر وگسترده میدانی در راستای کاهش ترافیک در معابررا ضروری دانست و تصریح کرد :توجه به آموزش برای اتوبوسرانان ،توجه پلیس راهور به اعمال مقررات در ایستگاههای اتوبوس وهمچنین ادامه زیر ساختهای مورد نیاز در کاهش بار ترافیکی در معابر باید در اولویت کار قرار گیرد.

دبیری خروج اتوبوسهای فرسوده  ودودزا از چرخه خدمت ، در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی را مثبت ارزیابی کرد وافزود: امیدوارم زیر ساختهای اتوبوسهای شارژبرقی ،هرچه زودتر تمام شده ومردم تبریز شاهد آغاز خدمات رسانی با اتوبوسهای برقی  به عنوان حمل ونقل پاک باشند که شورای اسلامی تبریز به جدپیگیر این موضوع می باشد.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر شهر تبریز خاطر نشان کرد: در نیمه دوم سال ۹۵ شاهد ورود چند نوبته اتوبوسهای خریداری شده جدید منجمله ۳۸ دستگاه اتوبوس دوکابین ،یکصد دستگاه اتوبوس تک کابین یورو ۳ و همچنین تعداد ۲۰دستگاه اتوبوس شارژبرقی خواهیم بود که با تحقق این موضوع، نیاز های فعلی کلانشهر تبریز را تا حدودی جبران نموده و ما درشورا براین باور هستیم با حمایت از سیستم حمل ونقل عمومی شعار شرکت واحدهرمسافر یک صندلی تحقق یابد.

گفتنی در این بازدید رئیس شورای اسلامی کلانشهر شهر تبریز همچنین از مرکز کنترل هوشمند و مرکز پیام شرکت واحد شخصا از طریق بی سیم مرکز پیام ، با بازرسین و مدیران مناطق ششگانه اتوبوسرانی در خصوص نحوه مدیریت ناوگان ، مکالمه کرده  و مراتب قدرشناسی خود واعضای شورای محترم اسلامی دوره چهارم را به همکاران صفی واجرایی ابلاغ نمود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :