عضو شورای شهر تبریز، عدم وجود مدیریت واحد شهری را، یکی از معضلات مهم اداره شهر دانست.

به گزارش تبریزمن، محمدباقرلطفی، با اشاره به بحران پیش آمده در اثر بارندگی های اخیر، گفت: خدمات رسانی در شرایط بحرانی، فقط وظیفه شهرداری نیست و تمامی نهادهای شهری باید در این امر مشارکت کنند.

وی افزود: نیاز به وجود مدیریت واحد شهری در چنین زمان هایی، بیش از هر چیزاحساس می شود؛ چرا که در صورت اداره شهر با یک مدیریت واحد، مشکلی در هماهنگ کردن نیروهای خدماتی و استفاده از ظرفیت های این نهادها نخواهیم داشت.

این عضو شورای شهر، ضمن تشکر از حضور بسیج ، سپاه و ارتش در کمک رسانی به شهروندان، تاکید کرد: تنظیم سناریوهای مختلف در زمان بحران و بر اساس بدترین شرایط ممکن، یکی از راه هایی است که می تواند مسیر پیش رو برای مدیریت بحران را مشخص کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :