متجاوزان سعودی و هم پیمانشان که از هوا و دریا و زمین یمنی‌ها را می کشند ، به این هم بسنده نکرده‌اند و شماری از حیوانات وحشی و درنده و همچنین حیوانات سمی را به مناطق ساحلی در استان الحدیده یمن فرستاده‌اند تا از این طریق بتوانند شمار بیشتری از یمنی‌ها را بکشند.

به گزارش تبریزمن،ائتلاف تجاوز به یمن که در هیچ یک از جبهه های درگیری در داخل یمن و خارج آن ناتوان بوده و شکست سهمگینی خورده و نتوانسته است در برابر ملت و ارتش و کمیته های مردمی یمن مقاومت کند و از دست ارتش ها و مزدورانش و سلاحهای پیشرفته اش کاری نیامده به حیله جدیدی متوسل شده است.

نیروهای ائتلاف به فرماندهی عربستان محموله ای از حیوانات درنده و وحشی و همچنین حیوانات سمی را به مناطق ساحلی در استان الحدیده یمن فرستاده اند تا به هر شیوه ای که شده یمنی ها را بکشند.

شماری از شهروندان در منطقه « بأجل » در استان الحدیده از این حیوانات درنده وحشی عکس گرفته اند.

یک شهروند یمنی بر اثر حمله یکی از این حیوانات زخمی شده است. عکسهایی که در آدرس این پایگاه اینترنتی منتشر شده از این حیوانات درنده است که ائتلاف به رهبری مملکت شرّ یعنی عربستان فرستاده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :