رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و نائب رئیس اول مجلس دیدار کرده و در زمینه انتظارات مناطق آزاد از مجلس گفتگو کردند.به گزارش تبریزمن، محسن خادم عرب باغی در این دیدار لزوم توجه مجلس بر نقش مناطق آزاد ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

وی گفت: در بند یازدهم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با صراحت به نقش آفرینی مناطق آزاد و بهره مندی از ظرفیت ا

ین مناطق تاکید شده است و در این میان حمایت، همکاری و همدلی مجلس و دولت راهگشای تحقق این امر است.
وی افزود: کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به اهداف اقتصادی از ظرفیت مناطق آزاد استقبال کرده اند، درحالیکه با گذشت سه دهه از عمر این مناطق در ایران مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود نرسیده اند.

وی گفت: اهداف مناطق آزاد همسو با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بوده و بسیاری از موارد در منطقه آزاد ارس در حال اجرا می باشد که لازم است مجلس دهم برای ظهور چهره واقعی مناطق آزاد جدی تر عمل کند.

در این دیدار نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند یازدهم سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: مناطق آزاد می توانند ظرفیت خوبی برای اجرا و تحقق سیاست های ابلاغی باشند و در این بین ارس با توجه به توسعه قابل قبول در زمینه های مختلف اقتصادی توان نقش آفرینی در کمک به اقتصاد ملی را دارد.

مسعود پزشکیان افزود: نگاه مجلس دهم نسبت به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع موانع و حمایت جدی از صنعت و تولید می باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :