شهردار منطقه سه،  از پیشرفت فیزیکی ۸۲ درصدی و اتمام نصب تیر پل های تقاطع غیر همسطح  شهیدان پاشایی (وادی رحمت )وشروع جدولکشی و زیرسازی رمپ ضلع شمالی در اتوبان شهید کسایی منطقه خبرداد .

به گزارش تبریزمن، اکبری شهردار منطقه ،به اتمام نصب تیر پل های تقاطع غیر همسطح  شهیدان پاشایی اشاره کردوگفت : معاونت فنی وعمرانی و عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۳، برای اتمام هر چه سریعتر پروژه وافتتاح آن در موعد مقرر به صورت دو شیفت با تمام توان درتلاشند.


وی افزود: با اتمام نصب تیر پل ها وشروع جدول کشی وزیر سازی رمپ ضلع شمالی  پروژه باپیشرفت فیزیکی ۸۲ درصدی خود ودر راستای فراهم نمودن رفاه و آسایش شهروندان فهیم شهر ومنطقه مان به سوی لحظه های پایانی پروژه نزدیک می شود.

اکبری درپایان بیان داشت : کشورهای توسعه یافته با تبیین شاخص های سنجش کیفیت به ارزیابی پروژه ها می پردازند وشهردای منطقه۳ هم با الگو قرار دادن این شاخصه مدرن توسعه یافتگی و با مطالعات دقیق علمی درراستای اجرای هرچه بهترپروژه ها،بخصوص پروژه تقاطع غیر همسطح  شهیدان پاشایی (وادی رحمت ) که درحال اجراست می پردازد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :