رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران، اظهارداشت: بیمه ها عملکرد مطلوبی در پرداخت ها ندارند.

به گزارش تبریزمن، دکتر علی امیر سوادکوهی با ا شاره به اینکه بیمه یک منبع مالی و اعتباری است، گفت: پولی که به بیمه ها تزریق می شود باید بطور هدلینگ در سیستم عملکرد داشته باشد تا سرویس خوبی به بیماران ارائه دهد.

وی در ارتباط با عمده مشکلات موجود در بخش مراقبت های ویژه، اظهارداشت: نحوه عملکرد بیمه ها مطلوب نیست و با توجه به اینکه بیمه ها وابسته به دولت هستند، اثربخشی لازم را ندارند.

سوادکوهی با بیان اینکه بیمه ها عملکرد مطلوبی در پرداخت ها ندارند افزود: پرداخت ها به تعویق افتاده و حتی طبق کتاب تعرفه سال ۹۴ نیز کسورات بیمه ها بالا بوده و اعتبارات لازم را ندارند.

وی ادامه داد: بیمارستان ها به منظور جلوگیری از ورشکسته شدن با بیمه ها لغو قرار داد می کنند زیرا برخی پزشکان با بیمه ها طرف حساب بوده و پرداخت های آنها ظرف مدت ۸ یا ۹ ماه انجام می شود.

رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران همچنین در خصوص تعرفه های سال ۹۴ ، اذعان داشت: تعرفه های اعلامی واقعی نبوده اما سازمان های بیمه گر از پرداخت همین تعرفه ها نیز عاجز هستند.

سوادکوهی با اشاره به اینکه تعرفه گذاری در مقابل عملکردی صورت می گیرد که به جان آدمیزاد برمی گردد، تصریح کرد: تعرفه بر اساس صعوبت کار، تخصص و زمان مصرفی برای ارائه خدمت به بیمار تعیین می شود اما این امر طوری در اذهان نمود پیدا کرده که در قبال کاری کوچک و بی ارزش تعیین می گردد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات پزشکی کوچک و آسان نیست، بیان داشت: تعرفه گذاری در سیستم سلامت کشور به درستی انجام نمی شود و با تعرفه های واقعی فاصله زیادی داریم و همین امر موجب می شود تا معدودی از پزشکان برای تامین مخارج خود به سمت پدیده زیرمیزی بروند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :