علی مطهری به به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی به تبریز می آید.

به گزارش تبریزمن، علی مطهری به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای حمایت از اصلاح طلبان روز ۷ اردیبهشت جهت شرکت در یک برنامه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، به تبریز سفر خواهد کرد.

بر همین اساس احتمال مناظره مابین او و کریمی قدوسی از نماینده اصولگرایان نیز می رود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :