سرپرست سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز گفت: عنوان شهر نمونه گردشگری در سایه تعامل و همکاری سازمان ها محقق شده است و برای ارتقای جایگاه تبریز باید این تعامل ادامه پیدا کند.

به گزارش تبریزمن، رضا خلیلی افزود: در سالی که گذشت شهر تبریز در پله های ترقی و جهانی شدن را به سرعت پیمود، انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی بافت فرش ، حضور شهردار تبریز در سازمان ملل و انتخاب ایشان به عنوان رئیس اطلس شهرهای جهان اسلام و همچنین کاندیداتوری تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری پایه های جایگاه جهانی تبریز را محکم کرده است.

خلیلی ادامه داد : نقش شهردار تبریز را در معرفی جهانی این شهر نباید نادیده گرفت ، حضور شهردار تبریز در سازمان ملل و سخنرانی ایشان درباره تاریخ و تمدن تبریز و استقرار دفتر اطلس شهرهای جهان اسلام در خانه نیکدل تبریز این راه را برای تبریز همواره ساخته است.

وی همچنین با اشاره به حضور شهرداری تبریز در نمایشگاه گردشگری حلال ابوظبی خاطر نشان کرد: شهرداری تبریز به نمایندگی از این شهر در نمایشگاه ابوظبی حضور داشت و این حضور توانست چهره ای شاخص از گردشگری تبریز ارائه دهد. با توجه به اینکه شهرداری ها در کل دنیا جایگاه اجتماعی قابل توجهی دارند حضور شهرداری تبریز در این نمایشگاه برای معرفی پتانسیل های گردشگری تبریز برای سایر کشورهای شرکت کننده بسیار حائز اهمیت بود.

وی با اشاره به عنوان شهر نمونه در سال ۲۰۱۸ خاطر نشان کرد: ما باید زیرساخت های گردشگری شهر را تا سال ۲۰۱۸ به استانداردهای جهانی برسانیم تا شاهد رشد و توسعه شهر تبریز در عرصه بین المللی باشیم و رسیدن به استانداردهای بین المللی جز با تعامل بین سازمان ها و همچنین حضور بخش خصوصی محقق نخواهد شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :