رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: عوارض ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه کشور همانند برنامه پنجم توسعه باید مستقیما در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.

به گزارش تبریزمن، شهرام دبیری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به برگزاری جلسه روسای شوراها و شهرداران کلانشهرها در مشهد برگفت: محور های برگزاری این جلسه قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، دیوان محاسبات و نیم درصد کتابخانه ها بود.

دبیری با اشاره به اینکه مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشت اظهار داشت: هرچند این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شده است اما دارای چند اشکال عمده است از جمله اینکه عوارض مربوط به ارزش افزوده که بر خلاف برنامه پنجم توسعه  مستقیما در اختیار شهرداریها قرار نمی گیرد که این مسئله مورد اعتراض روسای شورا و شهرداران کلانشهرها بود.

دبیری با اشاره به اینکه با توجه به اتمام دوره مجلس فعلی این لایحه به دولت برگشت داده شده است گفت: درجلسه روسای شورا و شهرداران کلانشهرها تصیم گرفته شد تا با نمایندگان شهرها و استان درمجلس در این خصوص رایزنی کنیم تا ایرادات و ماده مربوط به عوارض تغییر یابد و عوارض همانند برنامه پنجم توسعه به صورت مستقیم در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.

وی دیگر موضوع بررسی شده در جلسه را مربوط به دیوان محاسبات ذکر کرد و گفت: در این خصوص شورای نگهبان اظهار داشته است که دیوان محاسبات فقط می توانند در مورد بودجه های دولتی ورود و دخالت کنند.

دبیری با اشاره به اول خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری باید در ارائه خدمات شهری به شاخص های بهره وری توجه کند. باید با توجه به شاخص ها و استانداردهای تعیین شده و با جذب مشارکت ان جی او ها، تعاونی ها بخش خصوصی و مردم موضوع بهره وری در ارائه خدمات و تولید در شهر ارتقا داده شود.

رئیس شورای شهر تبریز در پایان سخنانش با اشاره با سالروز آزادی خرمشهر گفت: سوم خرداد روز آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام بود که آزادی خرمشهر عزیز حاصل خون شهیدان و مجاهدت رزمندگان اسلام بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :