همزمان با روزهای بازگشت شورا و شهرداری به آرامش و درحالیکه اعضای بازداشت شده شورای شهر در حال آزاد شدن می باشند شیطنت یکی از رسانه های بومی برای حاشیه سازی در شهر گل میکند.

تبریزمن، سرویس شهری: درحالیکه این روزها شورا شاهد حضور اعضای جدید علی البدل جدید می باشد تا دوباره شهر تبریز مسیر پیشرفت روزافزون  برای میزبانی آبرومند “تبریز۲۰۱۸” باشد، برخی رسانه ها بخاطر منافع شخصی و بعضا جذب کاربر با تیترهای شیطنت آمیز خود نه تنها رسالت خبری واقعی خود را فراموش میکنند بلکه با توهین به شعور مردم فهیم برای مصاحبه یکی از اعضای شورا تیتری برمیگزینند که خواننده در نگاه اول باور میکند که تیتر واقعیست.

این روزها بعضا رسانه های بومی برای جلب توجه، افزایش کلیک و برخی مقاصد خاص با عوام فریبی بدنبال انتشار اخبار و مطالب خود هستند، در نمونه ای جالب رسانه ای که همیشه صحبت از رسالت خبری میکند با برگزیدن تیتری با عنوان “‌شهردار تبریز استیضاح می شود”‌اذهان عمومی را معطوف به انتشار خبری رسمی از استیضاح میکند و برای مدت زمانی کوتاه هم همه ای در شهر راه می اندازد، این درحالیست که محتوای خبر فوق مربوط به مصاحبه یکی از اعضای شورای شهر و سخن وی از علاقه اش برای استیضاح شهردار می باشد.

هر قلم بدستی به خوبی میداند که انتشار خبر رسمی استیضاح آن هم بدون رخ دادن هیچ اتفاقی درحالیکه استیضاح شهردار نیاز به ۷ امضا، طی روال قانونی و رای گیری در صحن شورا را دارد، میتواند بازی با اذهان عمومی و به سخره گرفتن شعور همشهریان باشد.

Screenshot 2016-06-11 17.51.12

اینکه شهردار تبریز استیضاح شود یا نه بسته به طی روال قانونی، درخواست هفت تن از اعضای شورا و مطرح شدن در صحن شورای شهر می باشد و احتمال اتفاق افتادنش هم وجود دارد و هم وجود ندارد ولی اینکه رسانه ای با اهداف خاص و برگزیدن تیتری که با محتوا همخوانی ندارد بدنبال جوسازی و تشویش اذهان عمومی باشد کاری ناپسند و به دور از شعور مخاطبان می باشد.

معلوم نیست رسانه بومی با چه هدفی مصاحبه عضو شورای شهر در یکی از خبرگزاری ها را با تیتری که تنها میتوان نام شیطنت را بر آن گذاشت، منتشر میکند ولی امید است رسانه های بومی که همیشه ادعای حرفه ای بودن و احترام به حقوق همشهریان را دارند با عملکرد حرفه ای و به دور از شیطنت از عوام فریبی دوری کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :