به گزارش تبریزمن، بارندگی شدید جاده چالوس را مسدود کرد و همچنین سیل در جاده رشت – فومن هم جاری شد.

تصویر زیر نجات یکی از مسافران از سیل را نشان می دهد. گفته می شود از اطراف رودخانه های فصله گرفته چرا که خطر وقوع سیل تهدید می کند.

photo_2015-10-09_17-44-21


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :