دوازدهمین شماره روزنامه مجازی “تبریزمن” منتشر شد.

تبریزمن، سرویس عکس: دوازدهمین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبارِ حوزه های مختلف شهر تبریز، آذربایجان شرقی و همچنین آخرین اخبار ورزشی استان منتشر شد.

rozname12


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :