به گزارش تبریزمن، سومین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبارِ حوزه های مختلف شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی منتشر شد.

rozname2


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :