به گزارش تبریزمن، حمزه یونس، هوادران تراکتورسازی امیدوار کرده تا بتواند در فصل پیش رو جای خالی لوسیانوی محبوب را پر کرده و با گلزنی خود راه تراکتورسازی را برای قهرمانی باز کند.

photo_2015-07-15_02-50-04_edited


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :