شماره ۱۶ روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

تبریزمن، سرویس عکس: شماره ۱۶ روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبارِ حوزه های مختلف شهر تبریز، آذربایجان شرقی و همچنین آخرین اخبار ورزشی استان منتشر شد.

photo_2016-02-28_04-42-24


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :