بیست و پنجمین شماره روزنامه مجازی “تبریزمن” منتشر شد.

تبریزمن، سرویس عکس: بیست و پنجمین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم تبریز و آذربایجان منتشر شد.

photo_2016-03-09_03-07-48


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :