بیست و هفتمین شماره روزنامه مجازی “تبریزمن” منتشر شد.

تبریزمن، سرویس عکس: بیست و هفتمین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم تبریز و آذربایجان منتشر شد.

rozname264744


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :