به گزارش تبریزمن، یکی از دلایل نتیجه نگرفتن تراکتورسازی در بازی فصل اخیر و به خصوص در دیدارهای خانگی ( تراکتور در این فصل در بازی های خانگی تنها یک بار برنده شده است )، عدم حضور پرشور هواداران تیم می باشد.

هوادارانی که مشخصا عامل پیشرفت و موفقیت های تراکتورسازی در فصول گذشته بودند در این مقطع بنا به دلایلی با عدم حضور در استادیوم اعتراض خود را نشان می دهند که به نظر می رسد یکی از این دلایل عدم احترام به آن ها و حفظ شخصیت شان می باشد.

مسئول استادیوم یادگارامام در گفتگو با تبریزمن به این نکته اشاره کرده بود که از باشگاه برای نظافت استادیوم یادگارامام هیچ هزینه ای دریافت نشده است و همین موضوع سوژه ای شد تا یکی از کاربران تبریزمن تصویر زیر را برای ما ارسال کند!

photo_2016-02-18_14-54-04


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :