به گزارش تبریزمن، تصاویر زیر که در مدت اخیر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند، اعرابی را نشان می دهد که نوشته یاشاسین آذربایجان در دست دارند. طبق نوشته های منتشر شده، این تصاویر در بازی بین دو تیم استقلال خوزستان و استقلال تهران به ثبت رسیده است.

تبریزمن به هیچ وجه صحت این تصاویر و مطالب منتشره پیرامون آن را تائید نکرده و صرفا انعکاس دهنده آن ها می باشد.

photo_2016-04-04_18-42-39

photo_2016-04-04_18-42-45


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :