هشتمین شماره روزنامه مجازی “تبریزمن” منتشر شد.

تبریزمن، سرویس عکس: هشتمین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبارِ حوزه های مختلف شهر تبریز، آذربایجان شرقی و همچنین آخرین اخبار ورزشی استان منتشر شد.

rozname9


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :