نوزدهمین شماره روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

تبریزمن، سرویس عکس: نوزدهمین شماره روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبارِ حوزه های مختلف شهر تبریز، آذربایجان شرقی و همچنین آخرین اخبار ورزشی استان منتشر شد.

photo_2016-03-02_03-45-27


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :