به گزارش تبریزمن، سردار جعفری مدیرعامل سابق باشگاه تراکتورسازی در واکنش به مصاحبه عباسی مدیرعامل باشگاه که تمامی مدیران قبل تراکتورسازی را به سخره گرفته بود؛ در یک اقدام از عباسی جهت پاسخ دادن به ادعاهای مطروحه در جلسه کنفرانس ترتیب یک مناظره رودرو را داده است.

متن دعوت نام در ادامه مطلب آمده است.

monazere


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :