استادان فن مونتاژ عکس با تلفیق و فتو شاپ تصاویر حیوانات هم خودشان را سرگرم کردند و هم موجب سرگرمی کاربران شدند. نتیجه کار آنها در برخی موارد ترسناک و در موارد دیگر دوست داشتنی است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :