به گزارش تبریزمن، بازیکنان تیم تراکتورسازی بعد از اتمام آخرین تمرین خود در تبریز، با هواداران این تیم عکس یادگاری گرفتند که در این بین کودک خردسالی که به همراه پدرش برای تماشای تمرین در زمین چمن اختصاصی تراکتوری ها حضور یافته بود با اکثر بازیکنان این تیم عکس یادگاری گرفت.

 

 

Photo Jul 05, 10 15 29 PM Photo Jul 05, 10 15 33 PM Photo Jul 05, 10 15 36 PM Photo Jul 05, 10 15 39 PM Photo Jul 05, 10 15 56 PM Photo Jul 05, 10 16 00 PM Photo Jul 05, 10 16 03 PM Photo Jul 05, 10 16 28 PM


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :