به گزارش تبریزمن، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز از کارگر مصدوم جایگاه سوختگیری گاز سی ان جی عیادت کرد.

 پرویز عباس نژاد با حضور درمنزل شخصی آقای محمد عباسی، کارگر جایگاه سوختگیری گاز سی ان جی که دراثرحادثه دچار مصدومیت گردیده بوده از وی عیادت کرده و در جریان روند درمانی وی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در حاشیه عیادت ازآقای عباسی ، ضمن تقدیرازخدمات ایشان اعلام نمودند که شخصآ پیگیر  و وضعیت درمانی وی تازمان بهبودی کامل میباشد.

لازم به توضیح است، کارگر جایگاه سوختگیری گاز سی ان جی سبزه میدان که تحت پوشش سازمان تاکسیرانی فعالیت مینماید ، چندی پیش در اثر حادثه دچار مصدومیت گردید.

b18908


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :