وزیر کار با بیان اینکه عیدی ما برای سال آینده کارگران «اشتغال بیشتر» است، گفت: باید به سمتی برویم که سفره کارگران کمتر از تورم نباشد.

به گزارش تبریزمن، علی ربیعی گفت: شورای اشتغال کمیته دائمی را پیش بینی کرده که زیر نظر این شورا بتواند مسئله اشتغال و رفع بیکاری را پیگیری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه عیدی ما برای سال آینده کارگران «اشتغال بیشتر» است، تاکید کرد: باید به سمتی برویم که سفره کارگران کمتر از تورم نباشد.

وی خاطرنشان کرد: در آینده خبرهای خوبی برای کارگران خواهیم داشت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :