مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: مرد ۳۵ ساله در آب رودخانه روستای خواجه دیزج مایان غرق شده و جان خود را از دست داد.

به گزارش تبریزمن، حبیب حسینقلی زاده گفت: ساعت ۱۶ امروز  گزارش یه مورد غرق شدگی از روستای خواجه دیزج مایان به اپراتوری فوریت های پزشکی تبریز اعلام شد.

وی ادامه داد: با اعزام پایگاه فوریت های پزشکی ۲۱۸ تبریز به محل حادثه،  تکنسین های اورژانس ۱۱۵ از مرگ مرد ۳۵ ساله خبر دادند.

حسینقلی زاده ادامه داد: اقدامات احیائی تکنسین های اورژانس ۱۱۵ نیز مثمرثمر نبوده و این مرد که بدنبال آوردن گوسفندان خود از رودخانه به داخل آب رفته بود،  در داخل آن غرق شده و جان خود را از دست داد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی گفت: یاد گیری اقدامات احیائی برای تمامی افراد جامعه امری ضروری و لازم است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :