به گزارش تبریزمن؛ شهرداری منطقه ۳ از پیشرفت  ۶۰ درصدی کانال بتنی اسلام شهردر خروجی طالقانی نرسیده به میدان تیر واقع در حوزه استحفاظی منطقه خبرداد.

 این پروژه عمرانی آبراه کانال بتنی اسلام شهردر خروجی طالقانی نرسیده به میدان تیر با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با هدف هدایت آبهای سطحی منطقه و نیز در جهت حفاظت از محیط زیست منطقه در حال اجراست.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :