مدیر انجمن نجوم اهواز گفت : صبحگاه فردا، جمعه هفتم آبان ماه، سیاره مشتری و هلال ماه صبحگاهی محرم در کنار یکدیگر قرار می گیرند و پدیده همنشینی را بوجود می آورند. 

به گزارش تبریزمن، خسرو جعفری زاده  گفت: همنشینی ماه و سیاره مشتری صبحگاه روز هفتم آبان روی می دهد و می تواند راهنمایی برای یافتن سیاره مشتری در آسمان باشد.

وی افزود: هلال ماه در ساعت ۴ صبح روز ۷ آبانماه طلوع می کند و ۲۰ دقیقه بعد از آن سیاره مشتری طلوع می کند.

به گفته وی، در این زمان، فاز ماه ۶.۲ درصد است و سیاره مشتری با قدر ۱.۷- در آسمان با چشم غیر مسلح دیده می شوند.

وی در خصوص این رویداد نجومی توضیح داد : رصد هلال ماه و سیاره مشتری با تلسکوپ می تواند بسیار جذاب باشد.

وی ادامه داد: همچنین چهار قمر گالیه ای سیاره مشتری و کوه های ماه با ابزار رصدی مانند تلسکوپ قابل دیدن هستند.

به گفته مدیرانجمن اهواز، دراین زمان همنشینی ماه تابان و سیاره مشتری رخ می دهد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :