عادل فردوسی پور در شروع گزارش ولز و بلژیک از منشی های دیدار ایران و صربستان انتقاد کرد.منشی های داوری دیدار ایران و صربستان با اشتباهات خود چند بار سبب تاخیر در بازی شدند. فردوسی پور در موردشان گفت:« منشی های بازی N بار اشتباه کردند و این ۱۲ ،۱۳ دقیقه که ازدست دادید تقصیردوستان بود»

601055_824


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :