معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: سازمان محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی استان ظرف یک ماه نسبت به پیگیری قانونی مبنی بر بی‌خطر کردن پسماندهای پزشکی اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

به گزارش تبریزمن، رضا مسعودی‌فر صبحدیروز در سومین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از جرائم علیه بهداشت عمومی با تأکید بر بی‌خطر کردن پسماندهای پزشکی اظهار داشت: در این زمینه، سه حوزه بیمارستان‌ها، کلینیک‌های خصوصی و مطب‌های پزشکان باید به وظایف قانونی خود مبنی بر بی‌خطر کردن پسماندهای پزشکی اقدام کنند و با نهادهایی که در این زمینه به وظایف قانونی خود اقدام نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه با تأکید بر نقش سازمان محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام داشت: این دو نهاد وظیفه نظارتی و قانونی مبنی بر بی‌خطر کردن پسماندهای پزشکی دارند و باید بر سه حوزه اعلامی نظارت داشته و در صورت عدم رعایت وظایف قانونی، مراتب تخلف را به دادسرای مرکز استان برای مجازات قانونی گزارش کنند و در صورت تسامح دو نهاد فوق، دادگستری مجبور به برخورد قانونی خواهد شد.

مسعودی‌فر در مورد عوامل مخل بهداشت در زمینه کشاورزی اظهار داشت: در زمینه علل ناامنی بهداشت کشاورزی بحث آب‌های آلوده و کودها و سموم شیمیایی غیرمجاز شناسایی شود تا نسبت به پیشگیری از آن اقدام شود و در صورت نیاز برخورد قانونی اِعمال شود.

وی گفت: بیمارستان‌ها و کلینیک‌هایی که به اخطاریه‌های بی‌خطر کردن پسماندهای پزشکی توجه نکرده‌اند از طریق سازمان محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی استان به دستگاه قضایی معرفی شوند تا برخورد قانونی گردد.

در ادامه پس از بحث و بررسی موارد ذیل مصوب شد:

سازمان محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی استان ظرف یک ماه نسبت به پیگیری قانونی مبنی بر بی‌خطر کردن پسماندهای پزشکی اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

به سازمان نظام پزشکی اخطاریه صادر گردد ظرف یک ماه برنامه ها و اقدامات خود را مبنی بر اِعمال وظایف قانونی و نظارت بر بی‌خطر نمودن پسماندهای پزشکی اعلام نماید.

در صورت تسامح و عدم انجام وظایف قانونی توسط سازمان محیط زیست و سازمان نظام پزشکی، دستگاه قضایی با متخلّفان برخورد قانونی نماید.

منشأ آلودگی آب‌های آلوده و تولید کود و سموم شیمیایی غیرمجاز شناسایی گردد تا نسبت به پیشگیری از آن و عنداللزوم برخورد قانونی اقدام شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :