معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی گفت :فرهنگ کار و تلاش باید به نسل جوان منتقل و ارزشهای معنوی کارکردن باید در جوانان درونی شود.به گزارش تبریزمن، معاون فرهنگی و امور جوانان در اردوی یک روزه بازدید جوانان شهر بناب از نیروگاه حرارتی شهرستان بناب با بیان اینکه کار کردن و تاثیرگذاری در عرصه های اجتماعی صرفا از طریق پشت میزنشینی محقق نمی گردد اعلام کرد: بازدید جوانان از زیرساختها و صنایع شهرستانهای خود ضمن بالابردن حس غرور و افتخار جوانان زمینه کار و تلاش در جهت حل مشکلات جامعه را در فکر و اندیشه آنها درونی می کند.

امیرتقی زاده با بیان این مطلب که چرخ صنایع برپایه انرژی به حرکت در می اید فعالیت جوانان بناب در نیروگاه حرارتی را نمونه از جهاد در کسب روزی حلال دانست و افزود : آشنا شدن از تلاشها و زحمات این عزیزان و نقش و تاثیرگذاری نیروگاه بناب در تولید برق شبکه کشور زمینه مصرف صحیح انرژی در جامعه را فراهم نموده و اندیشه جوانان را در جهت ایده پردازی و تلاش در جهت ایجاد اختراعات مفید استفاده از انرژی های پاک را فراهم می نماید.

وی همچنین هدف از برگزاری اینچنین اردوهارا هویت دادن به آینده شغلی جوانان و نشان دادن عظمت و تلاش نخبگان ایرانی در جهت راه اندازی این صنایع را در دوران تحریم را بیان نمود و اظهار داشت: تاوقتی که جوانان این مرزو بوم با قدرت ایمان و توکل برخدا در راه پیشرفت کشور خود تلاش می کنند هرروز بر افتخارات این جوانان برگ زرینی در تاریخ اضافه خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :