معاون جوانان و امورفرهنگی استان آذربایجان شرقی از گسترش فعالیت سمن های جوان در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: تعداد سازمان های مردم نهاد جوان فعال و موثر در این استان تا پایان سال به بیش از ۱۰۰ سمن می رسد.

به گزارش تبریزمن، امیر تقی زاده گفت: یکی از مهمترین وظایف حوزه جوانان در نقش ستادی، گسترش سازمان های مردم نهاد جوان وارتقاء مشارکت جوانان است که در این راستا استان آذربایجان شرقی در سال جاری دو کارگاه تخصصی با محوریت آشنایی سمن های جوان با ساختار و نقش سمن ها در توسعه کشور و جایگاه جهانی سمن ها و همچنین آموزش نگارش طرح های فرهنگی و مستندسازی برگزار کرد.

وی هدف اصلی برگزاری این دو کارگاه را استفاده از ظرفیت سمن های جوان دانست و افزود: خوشبختانه با برگزاری این دو کارگاه، ۴۲ طرح فرهنگی موثر و کاربردی توسط سمن های جوان ارائه شد که پس بررسی های انجام شده و با توجه به محدودیت اعتبارات ۲۱ طرح جهت حمایت مورد تصویب قرار گرفت و اکنون اعتبارات لازم در این زمینه اختصاص داده شده و برخی از برنامه های طرح های یاد شده نیز در حال اجرایی شدن است.

معاون جوانان و امورفرهنگی استان آذربایجان شرقی با اشاره به نقش هویت بخشی سمن های جوان عنوان داشت: باید در نظر داشت که عضویت جوانان در سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در هویت بخشی آنها دارد و کسانی که عضو این سازمان ها می شوند خود را در امور جامعه دخیل دانسته و برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی و مدیریتی تربیت می شوند.همانطور که تجربه نیز نشان داده است و جوانانی که در گروهای جمعی و غیردرسی مشارکت داشته اند آمادگی بیشتری برای ورود به اجتماع دارند.

تقی زاده همچنین به گسترش سازمان های مردم نهاد جوانان در سال های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با حمایت های دولت در جهت تسهیل دریافت مجوز فعالیت سمن های جوان و همچنین تامین فضای مورد نیاز، تعداد سازمان های مردم نهاد جوان این استان اکنون به ۷۳ سمن رسیده است.

وی با بیان اینکه ۴۲ سمن جوان دیگر نیز در مرحله دریافت مجوز هستند افزود: استان آذربایجان شرقی تا پایان سال بیش از ۱۰۰ سمن جوان خواهد داشت که اکثریت آنها نیز فعالیت تاثیر گذار دارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :