دایره گیربکس  یکی از مهمترین واساسی ترین واحد تعمیرگاهی شرکت اتوبوسرانی تبریز وحومه   میباشدکه با توجه به اینکه امروزه در اتوبوسهای شهری از گیر بکس های پیشرفته و اتوماتیک استفاده میگردد.

به گزارش تبریزمن، وجود این واحد در حوزه فنی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. در ناوگان اتوبوسرانی تبریز اگرچه از اتوبوسهایی با برند های مختلف استفاده میشود ولی نقطه مشترک این اتوبوسها استفاده کارخانه های سازنده اتوبوس ها از گیربکس های اتوماتیک و پیشرفته روز  میباشد

.

گفتنی است با توجه به حساسیت و ظرافت قطعات استفاده شده در گیربکسهای اتوماتیک ، سرویس و نگهداری و استفاده از لوازم یدکی  وروانکارهای با کیفیت بالا و مورد تایید شرکتهای تولیدی گیربکس در این نوع از گیربکسها اهمیت بسزایی دارد برهمین اساس در سالهای اخیر سرویس گیربکسهای اتوماتیک به دقت کنترل شده وبر اساس کیلومتر کارکردی اتوبوس انجام میگیرد که این امر مهم از صرف هزینه های بالا  نیز جلو گیری مینماید

.

در خصوص تعمیرات مربوط به گیربکس های اتوماتیک ذکر این نکته حائز اهمیت است که تعمیر گیربکس های موجود بطور کامل در محل مجتمع تعمیرگاهی شرکت اتوبوسرانی تبریز انجام میگیرد. بطوریکه در سال ۱۳۹۴  تعداد  ۱۴  دستگاه گیربکس مربوط به اتوبوسهای دوکابین در دایره گیربکس تعمیر شده است

 .

از جمله فعالیتهایی که از اول سالجاری در این واحد انجام گرفته عبارتند از تعمیر تعداد  ۱۶  دستگاه گیر بکس اتوبوس دوکابین  ، تعمیر  ۳  دستگاه دیفرانسیل   ، تعمیر  ۲ دستگاه گیربکس    ZF   ، ارائه خدمات به   ۳۵ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و  ۷ دستگاه از اتوبوسهای استان آذربایجان غربی وشهرهای مرند و بناب  در این واحد انجام پذیرفته است

.

بطور متوسط ماهانه حدود  ۳۰۰  دسگاه  اتوبوس جهت نوبت سرویس مراجعه و بازدید فنی  میگردد. که عبارتند از :  آچار کشی  گاردان ، دیفرانسیل ، گیربکس  و براکتهای نگهدارنده گیربکس .بازدید سطح روغن و کیفیت روغن  و فیلتر مربوطه . باز دید قسمتهای الکتریکی  والکترونیکی( کلید دنده ، ECUگیربکس ، میکروسویچ پدال ترمز) . بازدید نرم افزاری  و رفع خطاهای ثبت شده در ( ECU  ) گیربکس و رفع اخطارهای سیستم ضد قفل اتوبوس (ABS)،
.بازدید ازنحوه عملکرد گیربکس در خصوص کارکرد ریتاردر  و تعویض اتوماتیک دنده در صورت خرابی


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :