فهرست ۱۷۰ مسیر پروازی داخلی که نرخ بلیت آنها آزاد شد، منتشر شد.

به گزارش تبریزمن، سازمان هواپیمایی کشوری امروز دوشنبه دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و مسیرهای حمایتی را به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده است.

متن کامل دستورالعمل‌ آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی به شرح زیر است:

۱-هدف: اجرای بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و مصوبه دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ شورای عالی هواپیمایی موضوع آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی

مقدمه: به منظور بهبود شرایط سفر، افزایش رضایتمندی مسافرین و ارتقای فضای کسب و کار در حوزه سفرهای هوایی داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازهای داخلی اعم از پروازهای برنامه‌ای و دربستی بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل اجرا می‌گردد.

۲-کلیات

ماده ۱: تعاریف

در این دستورالعمل عناوین و اصطلاحات به شرح ذیل تعریف گردیده‌اند:

۱-۱-سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری

۱-۲-کمیته راهبری: کمیته‌ای متشکل از مدیرکل دفتر نظارت، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل و دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی

۱-۳-دفتر نظارت: دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی

۱-۴-انجمن: انجمن شرکت‌های هواپیمایی

۱-۵- شرکت هواپیمایی (خط هوایی) : شخص حقوقی که مطابق قوانین هواپیمایی کشوری تاسیس و پس از اخذ تاییدیه‌های لازم و پروانه بهره‌برداری در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل مسافر و بار و پست در پروازهای بازرگانی (تجاری) فعالیت دارد.

۱-۶- شرکت حمل‌کننده: کلیه شرکت‌های هواپیمایی که عهده‌دار حمل مسافر، بار و محمولات پستی یا هر گونه خدمات دیگر مربوط به چنین حمل و نقل هوایی است.

۱-۷ پرواز بازرگانی (تجاری) : پروازی است که توسط شرکت‌های هواپیمایی مجاز به حمل بار، مسافر و محمولات پستی و یا قصد انتقاع انجام می‌گردد.

۱-۸ پرواز برنامه‌ای: پروازی است که مطابق جدول زمان‌بندی شده (برنامه پروازی)، با مسیر منظم؟ و به طور مرتب و یا متناوب برای استفاده عموم اجرا می‌گردد.

۱-۹- پرواز غیربرنامه‌ای: پروازی است، غیربرنامه‌ای که تمام ظرفیت‌ یک هواپیما به صورت دربست در اختیار بهره‌بردار (چارترکننده) قرار گیرد.

۱-۱۰- کنوانسیون ورشو و اصلاحات آن: کنوانسیون تعیین حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور در سال ۱۳۶۴ و اصلاح بعدی آن در سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

۱-۱۱- بلیت: سندی است که با اشکال کاغذی و یا الکترونیک توسط شرکت هواپیمایی صادرکننده (و یا حمل‌کننده) و یا نمایندگی فروش آن صادر می‌گردد که مشتمل بر شرایط قرارداد فی ما بین مسافر و شرکت هواپیمایی است و به موجب آن شرکت هواپیمایی مکلف به پذیرش مسافر، بار همراه وی می‌باشد.

۱-۱۲- کانال‌های توزیع:

۱-۱۲-۱-سیستم‌های ذخیره، کنترل و توزیع ظرفیت پروازهای برنامه‌ای (CRS)

۱-۱۲-۲- سیستم‌های توزیع ظرفیت پروازهای برنامه‌ای (GDS)

۱-۱۳-کانال‌های فروش:

الف) پروازهای برنامه‌ای:

۱-۱۳-۱- دفاتر فروش (شعب) خطوط هوایی

۱-۱۳-۲-دفاتر نمایندگی فروش (دارای مجوز بند الف)

۱-۱۳-۳- دفاتر نمایندگی کل فروش

۱-۱۴- پروازهای غیربرنامه‌ای

۱-۱۴-۱ –دفاتر فروش (شعب) خطوط هوایی

۱-۱۴-۲- دفاتر نمایندگی فروش (دارای مجوز بند الف)

۱-۱۴-۳- دفاتر خدمات گردشگری (مجاز به صدور ملیت نمی باشند)

۳-الزامات آزادسازی

ماده ۲: شرکت‌های هواپیمایی ملزم به ایجاد بسترها و شرایط ذیل به منظور اجرای آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی هستند.

۲-۱-آزادسازی پروازهای داخلی صرفاً مشمول پروازهای برنامه‌ای خواهد بود که الزاماً از طریق کانال‌های توزیع شرکت‌های هواپیمایی عرضه گردد.

۲-۲-رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه دستورالعمل حقوق مسافر ابلاغی توسط سازمان الزامی است.

۲-۳-ارائه آمار عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌ها به صورت ادواری و یا در بازه‌های مورد نظر سازمان ضروری است.

۲-۴-پرداخت کارمزد شناور (Commission) و یا کارمزد ثابت (Fixed Service fee) به نمایندگان فروش امکانپذیر گردد.

۲-۵-پروازهای برنامه‌ای از کانال سیستم‌های ذخیره و توزیع جا (Crs.GDS) عرضه گردد.

۲-۶-پروازهای برنامه‌ای در قبال صدور بلیت شرکت‌ هواپیمایی و توسط دفاتر فروش شرکت‌های هواپیمایی و یا دفاتر خدمات مسافرتی هوایی مجاز عرضه گردد.

۲-۷-اعمال نظارت کافی بر دفاتر خدمات مسافرت‌های هوایی در خصوص اطمینان از فروش یا نرخ اعلامی شرکت هواپیمایی صورت گیرد.

۲-۸- برخورداری از زیرساخت‌های بازرگانی و کانال‌های استاندارد توزیع و فروش ضروری است.

۲-۹- درج نرخ، شرایط فروش و استرداد بلیت و اطلاع‌رسانی آن از طریق وب‌سایت شرکت هواپیمایی الزامی است.

۴- روش اجرا

ماده ۳: این دستورالعمل با رعایت موارد ذیل اجرا می‌گردد.

 ۳.۱-به منظور ایجاد فضای رقابتی و رونق هر چه بیشتر فرودگاه‌های کشور مسیرهای پروازی از لحاظ نرخ و شبکه پروازی در دو گروه مسیرهای مشمول آزادسازی نرخ و مسیرهای حمایتی مطابق جدول شماره یک پیوست دسته‌بندی شده است.

۳.۲-در خصوص مسیرهای حمایتی نرخ بلیت به مدت یکسال، توسط سازمان هواپیمایی کشوری تعیین و اعلام می‌گردد، پس از دوره یکساله این مسیرها نیز با صلاحدید سازمان مشمول آزادسازی نرخ خواهند گردید.

۵- نظارت بر اجرا

ماده ۴: نظارت سازمان بر جریان آزادسازی پرواژهای داخلی در قالب اعمال حاکمیتی خود تحت تدابیر و ساز و کارهای ذیل می‌باشد.

۴.۱- ایجاد فرصت‌ها و شرایط یکسان برای شرکت‌های هواپیمایی جهت ارائه خدمات به مسافران و تعادل در توزیع شبکه پروازی

۴.۲-اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد فضای کسب و کار و ارتقای رقابت‌پذیری سالم نسبت به نحوه ارائه خدمات شرکت‌های هواپیمایی

۴.۳-پایش و ارزیابی مستمر و موثر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی به منظور اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌های لازم جهت ارتقای سطح ایمنی و کیفیت پروازها

۴.۴-انجمن موظف است اطلاعات و مستندات مربوطه در خصوص نحوه اجرای مطلوب آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی را ضمن ساماندهی و بررسی روند عملکرد شرکت‌ها هر ۲ ماه یکبار به دفتر نظارت ارائه نماید.

۴.۵دفتر نظارت موظف است گزارش عملکرد و روند اجرای آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی را هر ۳ ماه یکبار به ریاست سازمان آزادسازی ارائه نماید.

۶- ضمانت اجرایی

ماده ۵: سازمان می تواند در جهت اعمال نظارت بر فعالیت های شرکت های هواپیمایی در حوزه آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی در صورت مشاهده تخلف شرکت ها از مفاد مقررات این دستورالعمل به شرح ذیل تصمیم گیری نماید:

۱) تذکر و اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال

۲) محدود نمودن حوزه فعالیت شرکت از لحاظ پروازهای برنامه ای و درستی

۳) محدود نمودن مسیرهای پروازی شرکت از لحاظ مناطق جغرافیایی داخلی با خارجی

۴) تعلیق فعالیت شرکت طبق بند ب تبصره (۱) ماده ۶ قانون سازمان هواپیمایی کشوری

تبصره ۱: اتخاذ تصمیم و اعمال برخوردهای مندرج در بندهای ۱ و ۲ بر عهده سازمان است.

تبصره ۲: اتخاذ تصمیم و اعمال برخورد مندرج در بند ۳ بر عهده کمیته راهبری آزادسازی است

تبصره ۳: اتخاذ تصمیم و اعمال برخورد مندرج در بند ۴ بر عهده شورایعالی هواپیمایی است.

۷- سایر موارد

ماده ۶: بلیت هایی که قبل از تصویب این دستورالعمل فروخته شده اند مشمول طرح آزادسازی نرخ ها نمی گردند

ماده ۷: این دستورالعمل در ۷ بند و ۷ ماده و ۳ تبصره تدوین و از تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۱۵ قابل اجرا می باشد.

لیست مسیرها و شبکه های پروازی مشمول آزادسازی

برهمین اساس، طبقه بندی مسیرهای پروازی در کشور در قالب آزادسازی نرخ‌ها و شبکه پروازی به شرح ذیل است:

۱) مسیرهای مشمول آزادسازی

شاخص‌های مسیرهای مشمول آزادسازی

* فرکانس پروازی بالا

* وجود حداقل ۳ شرکت هواپیمایی فعال در آن مسیر

* مسافت کم مسیر و امکان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جایگزین

* تمامی مسیرهای منتهی به فرودگاه کیش، قشم و فرودگاه های شهرهای نفتی است که تمامی پروازهای آن ها به صورت دربستی کامل بین شرکت ملی نفت و سازمان های زیرمجموعه و با هدف جابجایی پرسنل صورت می گیرد.

* مسیرهای جدید که هم اکنون پروازی توسط شرکت های هواپیمایی در این مسیرها برقرار نیست و در آینده فعال خواهد شد.

۲) مسیرهای حمایتی

شاخص‌های مسیرهای حمایتی

* فرکانس پروازی پایین

* عدم وجود حداقل ۳ شرکت هواپیمایی فعال در آن مسیر

* مسافت بالای مسیر و عدم امکان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جایگزین

* مسیرهای مربوط به مناطق محروم

جمع بندی آماری مسیرهای مشمول آزادسازی و حمایتی

تعداد کل مسیرها: ۲۵۷ مسیر

الف) مسیرهایی که آزادسازی نرخ در مورد آن‌ها انجام می گردد.

تعداد مسیرها: ۱۷۰ مسیر (۶۶ درصد کل مسیرها)

– مسیرهای منتهی به جزایر کیش و قشم: ۲۶ مسیر

– مسیرهای منتهی به شهرهای نفتی: ۳۷ مسیر

– مسیرهای جدید: ۷۲ مسیر

ب) مسیرهایی که در مورد آنها سقف برخی (به مدت یکسال) تعیین خواهد شد. (مسیرهای حمایتی)

تعداد مسیرها: ۸۷ مسیر (۳۴ درصد کل مسیرها)

لیست مسیرهای مشمول آزادسازی

لیست مسیرهای حمایتی

مسیرهای جدید پروازی

 


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :