به گزارش تبریزمن،این تصاویر لحظه تشکیل ابر عظیمی از دود بر فراز آتفشان کالبوکو در شیلی را نشان می دهد. این آتشفشان چند ماه پیش پس از ۴۰ سال مجددا فعال شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :