به گزارش تبریزمن، اکبر آقامحمدی معاون اداری مالی شهرداری کلانشهر تبریز بر اثر سانحه رانندگی در تبریز مصدومیت شدیدی پیدا کرده و وی به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شده است.

معاون اداری مالی شهرداری کلانشهر تبریز هم اکنون در بخش ICU این بیمارستان بستری بوده و شکستگی دست، ران و لگن و مشکل ریوی دارد که بهترین پزشکان شهر در این بیمارستان جمع شده و در حال مداوا هستند.

گفته می شود وی دو ساعت قبل در منطقه خاوران با یک تریلی تصادف کرده است.

اخبار تکمیلی به زودی از تبریزمن اعلام خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :