رهبر معظم انقلاب در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم نجف آباد اصفهان بر لزوم تشکیل مجلسی معتقد به اقتصاد درون زا و آشنا با درد مردم تاکید کردند.

به گزارش تبریزمن، ایشان در سخنان مهم روز چهارشنبه خود دو قطبیِ «مجلس دولتی» و «مجلس ضد دولتی» را یکی از دو قطبی های دروغین در فضای انتخاباتی برشمردند و دو قطبی واقعی در ایران را دو قطبی میان «وفاداران به انقلاب اسلامی و اصول امام (ره)»، و «جبهه استکبار و همفکران آن» خواندند و افزودند: البته در این دو قطبی، قاطبه ملت ایران، «انقلابی و علاقه مند به انقلاب و وفادار به امام(ره) و تفکر و اصول ایشان» هستند.
محورهای مهم سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار صمیمی به شرح ذیل است:
** دشمن؛ منشا اصلی دو قطبی سازی دروغین
– منشأ اصلی دو قطبی سازی های دروغین، در خارج از کشور است، اما متأسفانه برخی اوقات در داخل نیز تکرار می شود.
– طراحان این دو قطبی تلاش دارند تا اینگونه القا کنند که بخشی از مردم ایران طرفدار مجلس دولتی هستند و بخش دیگر، مخالف مجلس دولتی، در حالی که ملت ایران نه مجلس دولتی می خواهد و نه مجلس ضد دولتی.
**ویژگی های مجلس منتخب ملت
– ملت ایران مجلسی می خواهد که «متدین»، «متعهد»، «شجاع»، «فریب نخور»، «مقاوم در مقابل زیاده خواهی ها و طمع ورزی های استکبار»، «مدافع عزت و استقلال ملی»، «علاقمند واقعی به پیشرفت کشور»، «معتقد به حرکت علمی استعدادهای جوان»، «معتقد به اقتصاد درون زا»، «آشنا با درد مردم» و «مصمم به حل مشکلات مردم» باشد و مرعوب آمریکا نشود و به وظایف قانونی خود عمل کند.
– برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان حتما از تدین، تعهد، وفاداری به انقلاب، ایستادگی در راه انقلاب، مرعوب نشدن در مقابل دشمن و عزم و شجاعت داوطلبان مطمئن شوید و سپس رأی دهید.
– اگر برخی افراد را هم نمی شناسید، نگویید که رأی نمی دهم، بلکه باید با افرادی که نسبت به دین، تعهد و بصیرت آنها اطمینان دارید، مشورت کنید
**آگاهی یابی در قبال نفوذ
– از هنگامی که موضوع نفوذ و لزوم هوشیاری در قبال نفوذی ها مطرح شد، عده ای در داخل بر آشفته شده اند که چرا دائماً حرف از نفوذ زده می شود اما این برآشفتگی بیجا و بی مورد است.
– موضوع نفوذ و نفوذی واقعی است، اما گاهی اوقات فرد نفوذی خودش هم متوجه نیست که در چه مسیری قرار گرفته است.
** میانه روی وتوجه به راه مستقیم
– از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، بدخواهان این تعبیر را بکار بردند و منظور آنها از تندرو کسانی است که نسبت به انقلاب اسلامی و تفکر و اصول امام پایبندتر و مصمم تر هستند و مقصود آنها از میانه رو کسانی هستند که در مقابل بیگانگان، تسلیم و سازش پذیرتر هستند.
– کسانی که در داخل این تعابیر را بکار می برند، باید معارف اسلامی را به دقت مطالعه کنند زیرا در اسلام، چنین تقسیم بندی وجود ندارد و میانه و وسط ، به معنای «راه مستقیم» است، بنابراین در مقابل راه میانه، تندروی قرار ندارد، بلکه منحرفین از صراط مستقیم قرار دارند.
**انتخابات؛ تجلی وفاداری ملی
– انتخابات «عرصه قد برافراشتن ملی» و تجلی وفاداری، ایستادگی ملی، حمایت از عزت و استقلال کشور است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :