صفحه رسمی جناب خان با انتشار این فیلم نوشت: وییی فیلمایی که تو گوشیم بود همه جا پخش شده.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :