تبریزمن، دکتر شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز، به تشریح مسائل مطرح در مناظره با سردار جعفری درباره شورای شهر و شهرداری تبریز و آخرین مسائل شورای شهر پرداخت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :