هفته نخست از دور برگشت چهاردهمین دوره لیگ برتر شطرنج آقایان باشگاههای کشوراز ۱۶ تا ۱۸ آذر به میزبانی تیم راه و شهرسازی لرستان درخرم‌آباد برگزار می شود. برنامه مرحله نخست دور برگشت این رقابتها توسط کمیته لیگ و مسابقات اعلام شد.

به گزارزش تبریزمن، هفته اول از دور برگشت چهاردهمین دوره لیگ برتر شطرنج آقایان باشگاههای کشور (جام اندیشمندان) با انجام ۵ بازی از ۱۶ تا ۱۸ آذر به میزبانی تیم راه و شهرسازی لرستان در خرم‌آباد برگزار می شود.

با توجه به اینکه تیم‌های شرکت کننده می‌توانند در نیم فصل دوم از ۲ بازیکن جدید و یا تغییر در ارنج تیم خود استفاده کنند همه تیم‌ها موظفند در صورت تغییرات در ارنج اسامی نفرات جدید را تا تاریخ ۱۲ آذر به شماره ۸۸۹۵۱۵۱۴-۰۲۱ فدراسیون شطرنج کمیته لیگ و مسابقات ارسال نمایند.

در ضمن با توجه به حذف تیم پرسپولیس و کاهش تعداد دورهای مسابقات و همچنین درخواست اکثریت تیم‌ها دور برگشت در دو هفته برگزار می‌شود. شماره تلفن‌های ۰۹۱۶۳۶۷۴۵۲۴ آقای فریدون فرشاد و ۰۹۱۶۱۶۱۳۱۱۸ آقای حمید گودرزی نیز جهت هماهنگی و رزرو هتل اعلام می‌گردد.

با توجه به حذف تیم شطرنج پرسپولیس از جدول نیم‌فصل دوم چهاردهمین دوره لیگ برتر شطرنج جام اندیشمندان کلیه تیم‌های پایین جدول قرعه‌کشی که بعد از تیم پرسپولیس قرار گرفته بودند یک شماره ارتقاء پیدا کردند. لذا به دلیل این تغییر و تخصیص شماره جدید به این تیم‌ها؛ قرعه‌کشی نیز دچار تغییراتی عمده نسبت به دور رفت شد که بازی‌های ۵ دور اول به شرح ذیل اعلام می‌شود:

دور اول دوشنبه ۹۴/۹/۱۶ – ساعت ۱۰ صبح

دور دوم دوشنبه ۹۴/۹/۱۶ – ساعت ۱۷:۰۰

تربیت قمبانک سرمایه

پائیز اهوازدریا برج شیراز

پارک فنآوریاستقلال تهران

فرآورده‌های نسوز آذرخشراه و شهرسازی لرستان

دنیای فلز رشت – دامون ساخت شمال مازندران

سایپا – شهرداری تبریز

سایپابانک سرمایه

شهرداری تبریزدنیای فلز رشت

دامون ساخت شمال مازندرانفرآورده‌های نسوز آذرخش

استقلال تهرانراه و شهرسازی لرستان

دریا برج شیرازپارک فنآوری

پائیز اهوازتربیت قم

دور سوم سه شنبه ۹۴/۹/۱۷ – ساعت ۹ صبح

دور چهارم سه شنبه ۹۴/۹/۱۷ – ساعت ۱۷:۰۰

بانک سرمایه پائیز اهواز

تربیت قمپارک فنآوری

راه و شهرسازی لرستاندریا برج شیراز

دامون ساخت شمال مازندراناستقلال تهران

فرآورده‌های نسوز آذرخششهرداری تبریز

دنیای فلز رشت – سایپا

بانک سرمایهدنیای فلز رشت

سایپا – فرآورده‌های نسوز آذرخش

استقلال تهرانشهرداری تبریز

دریا برج شیرازدامون ساخت شمال مازندران

راه و شهرسازی لرستانتربیت قم

پارک فنآوریپائیز اهواز

دور پنجم چهارشنبه ۹۴/۹/۱۸ – ساعت ۹ صبح

بانک سرمایهپارک فنآوری

پائیز اهوازراه و شهرسازی لرستان

تربیت قمدامون ساخت شمال مازندران

شهرداری تبریزدریا برج شیراز

سایپااستقلال تهران

فرآورده‌های نسوز آذرخشدنیای فلز رشت


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :