پسر روانی که در یک جنایت خانوادگی مادرش را با ضربات پیک نیک از پای در آورده بود برای درمان به بیمارستان رازی منتقل شد.

به گزارش تبریزمن، این پرونده ساعت ۱۵: ۴۰ دقیقه سه شنبه ۱۲ مرداد ماه با تماس تلفنی پدر خانواده ای در خیابان میثاق شمالی به پلیس کلید زده شد و ماموران کلانتری ۱۵۲ خانی آباد در جریان کشته شدن مادری قرار گرفتند.

در این مرحله بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای امورجنایی تهران همراه تیمی ازماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران در صحنه جرم حاضر شدند و مشخص شد که عامل جنایت پسر روانی خانواده است که در نبود اهالی خانه دست به کشتن مادرش زده و پا به فرار گذاشته است.

تحقیقات برای دستگیری این جوان که سابقه بیماری روحی و روانی دارد اغاز شد و ماموران با گذشت ۴۸ ساعت از ماجرای قتل پی بردند که عامل جنایت در خانه یکی از آشنایان در شهرهای مرکزی پنهان شده است و همین کافی بود تا این متهم در عملیات پلیسی دستگیر شود.

این قاتل جوان پس از دستگیری پیش روی بازپرس پرونده اش قرار گرفت و گفت: اشباح به من دستور قتل مادرم را دادند و چون آنها مرا تسخیر کرده بودند مجبور شدم با پیک نیکی ضرباتی به سر مادرم بزنم.

پس از قتل به بهشت زهرا رفتم و از آنجا به خانه یکی از بستگانم که در شهرهای مرکزی کشور است رفته و پس از ۲ روز دستگیر شدم.

بنا به این گزارش، بازپرس مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران باتوجه به نظریه ابتدایی پزشکی قانونی دستور داد تا متهم برای درمان در بیمارستان تحت نظر قرار گیرد و دستور داد تا پرونده سابقه بیماری روحی و روانی این جوان مادرکش از بیمارستان ایران به پزشکی قانونی منتقل شود تا تحقیقات تکمیلی در این پرونده صورت گیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :