به گزارش تبریزمن، بسکتبال شهرداری تبریز که اولین تجربه لیگ برتری خود را امسال تجربه میکند توانست در دومین هفته لیگ با کسب برتی مقابل میهمان خود با قدرت تمام خود را جزو مدعیان اصلی لیگ امسال معرفی کند.

IMG_6051 IMG_6054 IMG_6055 IMG_6058 IMG_6061 IMG_6067 IMG_6090 IMG_6096 IMG_6112 IMG_6116 IMG_6122 IMG_6128 IMG_6135 IMG_6137 IMG_6140 IMG_6142 IMG_6173 IMG_6174 IMG_6180 IMG_6185 IMG_6188 IMG_6194 IMG_6201 IMG_6206 IMG_6207 IMG_6208 IMG_6222 IMG_6225 IMG_6028 IMG_6036


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :