به گزارش تبریزمن،چهارمین قطار گردشگری با نام «قطار هزار و یک شب» حامل ۸۰ گردشگر از کشورهای آمریکا، آلمان، ترکیه، هلند، سوئیس و اتریش وارد اصفهان شد.


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :