سعید عباسی اظهار داشت: با توجه به عدم زمان کافی ما در اسرع وقت بررسی های لازم را انجام دادیم و اولین گزینه ما امیر قلعه نویی بود که در جلسات متعدد برنامه های لازم را از او گرفتیم.

به گزارش تبریزمن، سعید عباسی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی افزود: پس از جمع بندی های نهایی امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم انتخاب شد و مقرر شد صورت جلسه برای تصویب نهایی به هیات مدیره برسد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :