قلی‌الله قلی‌زاده با کسب بیشترین رای، نماینده مردم حوزه کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش تبریزمن، قلی الله قلی‌زاده با کسب بیشترین تعداد آرای ماخوذه در شهرستان کلیبر، خداآفرین و هوراند به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

مردم در این حوزه  ۶۲ هزار و ۴۸۰ نفر مشارکت کرده بودند که قلی الله‌قلی‌زاده با ۳۶ هزار و ۹۳۶ رای توانست به بهارستان راه یابد.

الله‌قلی‌زاده کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :