عضو شورای شهر تبریز گفت: تمام کمیسیون های شورای شهر به عنوان بازوهای اجرایی شورا باید فعال باشند.

به گزارش تبریزمن، دکتر اسماعیل چمنی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک به اعضای هیئت رئیسه جدید شورا ابراز داشت: برای هیئت رئیسه آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم بتوانند در جهت مدیریت شهر و شورا با اولویت بندی کارها قدم بردارند.

وی ادامه داد: لازم است از اعضای هیئت رئیسه شورا در تمام چهار دوره  تشکر کنیم که توانسته اند تا امروز شورا را اداره کنند.

چمنی با بیان اینکه کمیسیون ها بازوهای اجرایی و تخصصی شورا هستند تصریح کرد: همه کمیسیون ها باید به نحو احسن فعالیت کنند تا بتوانند جلسات شورای شهر را با کار کارشناسی  تغذیه کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نیاز امروز شهرداری آرامش و کار است گفت: کارکنان و مدیران شهرداری باید با همدلی از یکدیگر حمایت کنند نه اینکه با یکسری شایعات در خصوص عزل و نصب ها روحیه همکارشان را تضعیف کنند.

عضو شورای شهر تبرریز خاطرنشان کرد: برخی ها به دنبال منافع شهر و شهرداری نبوده و با ایجاد یکسری شایعه دنبال رسیدن به مقاصد خود هستند، آنها می خواهند با تخریب همکارشان و لابی با دیگران خود را به جایگاه بالاتر برسانند که این درست نیست.

چمنی تصریح کرد: از اعضای شورا درخواست میکنم از تمام مدیران شهرداری حمایت کنند و با طرح مسئله همکار من و دوست من از یک شخص حمایت نکنند.

وی در ادامه با بیان اینکه  در فصل گردشگری هستیم، به مسئله ترافیک شهری اشاره کرد و ابراز داشت: در خصوص ترافیک باید در مدیریت استان هماهنگی لازم وجود داشته باشد و حل مشکل ترافیک از عهده و توان شهرداری خارج است.

عضو شورای شهر تبریز تاکید کرد: باید از فضای موجود بتوانیم بهره لازم را ببریم و نیاز است تا در شهر نهضت پارکینگ شکل بگیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :